Notă informativă - rezultatul concursului privind serviciile de audit financiar

Notă informativă - rezultatul concursului privind serviciile de audit financiar