Notă informativă - rezultatul concursului privind procurarea materialelor de construcții (vată minerală, peliculă armată)

Notă informativă - rezultatul concursului privind procurarea materialelor de construcții (vată minerală, peliculă armată)