Notă informativă - rezultatul concursului privind achiziţionarea lucrăriilor de reparaţie capitală la încăperi sanitare şi bucătărie din imobilul amplasat în mun.Chişinău, str. A.Puşkin,26, et. 2

Notă informativă - rezultatul concursului privind achiziţionarea lucrăriilor de reparaţie  capitală la încăperi sanitare şi bucătărie din imobilul amplasat în mun.Chişinău, str. A.Puşkin,26, et. 2
Notă informativă - rezultatul concursului privind achiziţionarea lucrăriilor de reparaţie  capitală la încăperi sanitare şi bucătărie din imobilul amplasat în mun.Chişinău, str. A.Puşkin,26, et. 2