Anunț cu privire la numărul candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției vacante de Administrator al Î.S. ”Direcția pentru Exploatarea Imobilului”

Anunț cu privire la numărul candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției vacante de Administrator al Î.S. ”Direcția pentru Exploatarea Imobilului”

În conformitate cu prevederile punctului 11 al Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Administrator al Î.S. ”Direcția pentru Exploatarea Imobilului”, aprobat prin Ordinul Agenției Proprietății Publice nr. 435 din 16.11.2020,  Comisia de selectare a candidaturii la funcția de Administrator al Întreprinderii de Stat ”Direcția pentru Exploatarea Imobilului”, informează că, în urma examinării dosarelor depuse în termenul stabilit (02 decembrie 2020, ora 17:00), în vederea participării la concursul propriu-zis, au fost admiși la concurs - 2 (doi) candidați.
Candidatul Nr. 2 nu a fost admis la concurs, din motiv că, contrar prevederilor Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinderii de Stat ”Direcția pentru Exploatarea Imobilului”, aprobat prin Ordinul APP nr. 435 din 16.11.2020, a prezentat informația incompletă, prevăzută de Anexa nr. 4 al Regulamentului nominalizat (lipsesc punctele: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2  al Anexei).