Anunț cu privire la desfășurarea etapei a doua a concursului pentru ocuparea funcției vacante de Administrator al Î.S. ”Direcția pentru Exploatarea Imobilului”

Anunț cu privire la desfășurarea etapei a doua a concursului pentru ocuparea funcției vacante de Administrator al Î.S. ”Direcția pentru Exploatarea Imobilului”

În conformitate cu prevederile punctului 15 al Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Administrator al Î.S. ”Direcția pentru Exploatarea Imobilului”, aprobat prin Ordinul Agenției Proprietății Publice nr. 435 din 16.11.2020, Comisia de selectare a candidaturii la funcția de Administrator al Î.S. ”Direcția pentru Exploatarea Imobilului”,  informează că, la data de 14 decembrie 2020, ora 12:00, la adresa: mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, nr.1, Casa Guvernului, bir. 354, se va desfășura etapa a doua a concursului nominalizat – Proba interviului.
 În cazul unor situații neprevăzute, desfășurarea etapei a doua a concursului pentru ocuparea funcției vacante de Administrator al Î.S. ”Direcția pentru Exploatarea Imobilului”,- Proba interviului va avea loc în regim on-line. Despre acest fapt, candidații vor fi informați adițional.
Pentru participare la interviu sunt invitați candidații nr.1 și nr.3, care au fost preselectaţi de către Comisia de selectare.